Ogłoszono przetarg na remont Posterunku Policji w Dygowie

Gmina Dygowo ogłosiła przetarg na remont budynku, który przeznaczony jest na Komisariat Policji w Dygowie. Zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa, remont i termomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Kołobrzeskiej 24 w Dygowie”, zakresem obejmuje termoizolacje, wymianę okien , poszycia dachowego oraz kompleksową przebudowę parteru. Budynek w części przeznaczonej  na posterunek otrzyma nowe instalacje sanitarne ,gazowe i elektryczne. Szczegółowy zakres robót dostępny jest na stronie Urzędu Gminy. Kryterium wyboru najlepszej oferty to 90% cena i 10% czas gwarancji. Otwarcie ofert nastąpi 10 maja o godzinie 10:45. Wybrany w postępowaniu przetargowym wykonawca będzie musiał rozpocząć prace niezwłocznie po podpisaniu umowy ,a łączny czas wykonania wszystkich prac to 4 miesiące.