facebook_page_plugin

 
Najnowsze:

07

Maj
Uhonorowanie Michała Kaliniuka
W dniu dzisiejszym Wójt Marek Zawadzki gościł u siebie w gabinecie  Michała Kaliniuka – ucznia Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich w Kołobrzegu- wraz z rodzicami , Angieliką i Bolesławem .Michał zdobył pierwsze miejsce w eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej w Kołobrzegu „Młodzież zapobiega pożarom”, które odbyły się w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej.

07

Maj
Odpady wielkogabarytowe
Co do  celowości zbiórki i wywożenia odpadów wielkogabarytowych oraz pozostałości po pracach remontowych w domowych posesjach ,nie ma wątpliwości . Kontenery wystawione przez spółkę odbierającą odpady w Dygowie ,zapełniły się błyskawicznie. Świadczy to  jak potrzebne są tego typu zbiórki niepotrzebnych sprzętów  ,które niejednokrotnie gromadzimy bo są problemy z ich pozbyciem się ze względu na to ,że nie mieszczą się lub nie kwalifikują się do pojemników  które posiadamy. 

05

Maj
Ogłoszenie Urzędu Gminy - dofinansowanie
W ramach unijnego programu PROW 2007-2013 resort rolnictwa uruchomił fundusze, z których będzie można sfinansować inwestycje w mikroinstalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii. Beneficjenci mogą liczyć na dotację sięgające 90% kosztów inwestycji....

04

Maj
Wybrana oferta na przebudowę drogi powiatowej we Włościborzu
Gmina zakończyła postępowanie przetargowe dla inwstycji pn.:"Przebudowa drogi gminnej  Nr 887514Z oraz części drogi powiatowej Nr 3335Z Włościbórz- Wrzosowo w obrębie miejscowości Włościbórz w zakresie: Przebudowa części drogi powiatowej Nr 3335Z Włościbórz- Wrzosowo w obrębie miejscowości Włościbórz". Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma z Łęczna  koło Białogardu MAT-BUD Mateusz Krystian Symoczko.

04

Maj
Gmina wybrała wykonawców na przebudowę drogi we Włościborzu
Gmina wybrała wkonawcę na zadanie inwestycyjne pn.: Przebudowa drogi gminnej  Nr 887514Z oraz części drogi powiatowej Nr 3335Z Włościbórz- Wrzosowo w obrębie miejscowości Włościbórz w zakresie: Przebudowa drogi gminnej Nr 887514Z we Włościborzu. Najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Robót Inżynieryjnych i Wodno-Melioracyjnych Andrzej Zakrzewski z Kołobrzegu, który w ocenie komisji zdobył 94,28 / 100 punktów.

03

Maj
Obchody Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Dygowie
Uroczystości związane z 224-tą rocznicą Uchwalenia Konstytucji 3 Maja z 1791 roku rozpoczęły się w Dygowie Mszą Świętą za ojczyznę celebrowaną przez Księdza Proboszcza tutejszej parafii. Uroczystość uświetniły obecne w kościele poczty sztandarowe Zespołu Szkół w Dygowie ,szkoły w Czerninie , dyrektorzy tych pacówek, Wójt oraz Radni gminy i powiatu. Mszę zakończyła myśl ks.Piotra - starajmy się  mówić i myśleć o naszej ojczyźnie  mój Kraj a nie ten Kraj , po czym zgromadzeni odśpiewali hymn " Boże coś Polskę". ....

30

Kwi
Wywiad z Wójtem Gminy Dygowo
W dniu 23 kwietnia spotkałem się Wójtem Markiem Zawadzkim , który udzielił wywiadu dla naszego portalu. Zapraszam do obejrzenia materiału.

30

Kwi
Obchody Święta Flagi Narodowej w Dygowie
Na godzinę jedenastą z przedszkoli i Zespołu Szkół w Dygowie przybyli w pochodzie na Plac Wolności ,dzieci i mołodziez z flagami i biało czerwonymi balonami. Wót Gminy Marek Zawadzki w asyście harcerzy wciągnął na maszt flagę narodową, nastepnie chór pod dyrekcją pana Roberta Jaruzela rozpoczął hymn " Jescze Polska nie zginęła". Okolicznościowe referaty odczytali uczniowie Zespołu Szkół......

27

Kwi
Otwarcie ofert na przebudowę drogi powiatowej we Włościborzu
O godzinie 10:15 otwarte zostały oferty czterech wykonawców , którzy przystąpili do przetargu pn. "Przebudowa drogi gminnej  Nr 887514Z oraz części drogi powiatowej Nr 3335Z Włościbórz- Wrzosowo w obrębie miejscowości Włościbórz w zakresie: Przebudowa części drogi powiatowej Nr 3335Z Włościbórz- Wrzosowo w obrębie miejscowości Włościbórz". 

24

Kwi
Obwieszczenie Wójta Gminy Dygowo
Wójt Gminy Dygowo wszczął postępowanie ( 20.04.2015) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Inwestorem jest Zarząd Dróg Powiatowych, przedsięwzięcie polegać ma na rozbiórce i budowie nowego mostu na rzece Parsęcie. Zbliża się koniec minionej epoki na odcinku Wrzosowo- Kłopotowo.
Gmina Dygowo: portal użyteczny: www.gminadygowo.pl