facebook_page_plugin

 
Najnowsze:

10

Kwi
Obchody rocznicy 10 kwietnia
O godzinie 8:41 dźwięk syreny przypomniał o piątej rocznicy katostrofy samolotu Tu-154 w którym 96 osób wraz z parą prezydenckąj zginęły tragicznie pod Smoleńskiem. Przy pomniku ofiar tej katastrofy oraz pomordowanych w Katyniu ,Miednoje i Charkowie zebrali się przedstawiciele Urzędu Gminy  , szkoły w Dygowie , Rady Gminy , ksiadz Proboszcz  oraz Prezes Stowarzyszenia "Senior" z Piotrowic. Ksiądz Piotr przypomniał ten trudny czas sprzed 5-ciu laty , który dla każdego był niewyobrażalnym przeżyciem oraz wspólnie odmówionoł modlitwę za zmarłych i ich rodziny. 

09

Kwi
Remont budynku Straży Gminnej
Rozpoczeł się prace mające na celu poprawienie estetyki  budynku Straży Gminnej w Dygowie. Gmina realizuje zadanie siłami własnymi w skład której wchodzi ekipa remontowo - budowlana. Wykonane zostaną prace naprawcze elewacji i jej pomalowanie. Na gruntowny remont obiektu aktualnie nie środków , jest co prawda kompletna dokumentacja budowlano -techniczna , ale brak  finansowania . W przyszłości planowane jest także umieszczenie w tym budynku archiwum gminnego .02

Kwi
Podpisanie umowy

30 marca 2015 r. w Urzędzie Gminy Dygowo odbyło się podpisanie umowy pomiędzy Wójtem Markiem Zawadzkim a Panią Marszałek Anną Mieczkowską reprezentującą Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Operacja pn „Zagospodarowanie terenu w celu stworzenia miejsca spotkań dla mieszkańców miejscowości Jazy„ jest realizowana w  zakresie małych projektów w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013 .

 

31

Mar
Posiedzenie Rady Gminy

W dniu 31 marca 2015 roku o godzinie 12 -tej obrady rozpoczeła Rada Gminy w Dygowie pod przewodnictwem Artura  Wasiewskiego . Ze strony Urzędu Gminy obecny był Wót Marek Zawadzki ,Sekretarz Dorota Gruchała , Skarbnik Sylwia Kot . Kierownik referatu budownictwa Inga Miśko , inspektot Grzegorz Starczyk który jest również Radnym Powiatu Kołobrzeskiego oraz Kierowniczka GOPS-u Wioleta Dzwolak. Obecni byli także  Sołtysi większości sołectw. Relację video  z obrad poniżej.

Gmina Dygowo: portal użyteczny: www.gminadygowo.pl