facebook_page_plugin

 
Najnowsze:

31

Mar
Posiedzenie Rady Gminy

W dniu 31 marca 2015 roku o godzinie 12 -tej obrady rozpoczeła Rada Gminy w Dygowie pod przewodnictwem Artura  Wasiewskiego . Ze strony Urzędu Gminy obecny był Wót Marek Zawadzki ,Sekretarz Dorota Gruchała , Skarbnik Sylwia Kot . Kierownik referatu budownictwa Inga Miśko , inspektot Grzegorz Starczyk który jest również Radnym Powiatu Kołobrzeskiego oraz Kierowniczka GOPS-u Wioleta Dzwolak. Obecni byli także  Sołtysi większości sołectw. Relację video  z obrad poniżej.

Gmina Dygowo: portal użyteczny: www.gminadygowo.pl