Mieszkańcy Czernina za rekomendacją wójta

Zebranie sołeckie w Czerninie było ostatnim z corocznych spotkań wójta z mieszkańcami sołectw gminy Dygowo. Obok wójta Marka Zawadzkiego obecny był także Przewodniczący Rady Gminy Artur Wasiewski oraz Kierownik Referatu Budownictwa Elżbieta Retyk. Wiodącym tematem zebrania była lokalizacja cmentarza komunalnego dla Kołobrzegu i okolic w obrębie Czernina. Wójt przekazał zebranym mieszkańcom Czernina już wcześniej przedstawioną w mediach zmianę koncepcji zagospodarowania tego terenu. Przytoczone argumenty odstąpienia od pomysłu cmentarza w Czerninie takie jak: blokada terenu pod inwestycje w tym miejscu w praktyce na zawsze, widok i myśl memento mori na co dzień, brak realnych korzyści finansowych dla Gminy przekonały zebranych. Można powiedzieć ,że nie tyle przekonały ,co utwierdziły co do słuszności innego przeznaczenia dla tego terenu. Nie było głosów za podtrzymaniem lokalizacji cmentarza w gminie. Co prawda, także sceptycznie podchodzący od samego początku do pomysłu lokalizacji nekropoli w Czerninie ,przewodniczący Artur Wasiewski  zauważył ,że mieszkańców na zebraniu reprezentuje zaledwie 5-6 % społeczności. Wójt ocenił tę grupę jako reprezentatywną. Jeśli chodzi o aktualny pomysł przeznaczenia terenów w Czerninie pod inwestycje ,mieszkańcy akcentowali konieczność umieszczenia w studium zagospodarowania przestrzennego ,odpowiednich zapisów zabezpieczających przed powstaniem szkodliwych i uciążliwych dla środowiska przedsięwzięć gospodarczych. Wskazali także na konieczność zapewnienia niezbędnych przestrzeni dla migrującej dzikiej zwierzyny. Natomiast w kontekście planowanego przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich  remontu drogi nr 163 , sygnalizowali konieczność zaangażowania się Gminy w konsultacje z zarządcą drogi , aby takie elementy jak ścieżka rowerowa czy bezpieczne skrzyżowanie do Czernina zostały uwzględnione w projekcie. Zapraszam na krótką, podsumowującą wypowiedź wójta po zakończonym zebraniu.