facebook_page_plugin

 
Najnowsze:

Świelubie

Zmiana sołtysa w Świelubiu

W związku z zakończeniem pełnienia przez pana Janusza Rożka, funkcji Sołtysa wsi Świelubie, Wójt , Przewodniczący Rady Gminy Dygowo, a przede wszystkim mieszkańcy Świelubia, składają Panu serdeczne podziękowania za 26- letnią, pracę społeczną na rzecz swojego środowiska. Zaangażowanie pana Janusza zaowocowało pozytywnym zakończeniem wielu cennych inicjatyw.
Tak długi czas pełnienia funkcji sołtysa świadczy o zaufaniu mieszkańców do swojego reprezentanta, które to często jest nagrodą najcenniejszą i ale najtrudniejszą do pozyskania....... Wyrazy uznania za zainteresowanie sprawami społeczności sołectwa i gminy kieruję również jako redaktor portalu. Z panem Januszem małem przyjemność uzgadniać szczególy współpracy na płaszczyźnie portal -sołtectwo. Obowiązki nowego sołtysa przejął Pan Benedykt Fryzowicz.
 
Gmina Dygowo: portal użyteczny: www.gminadygowo.pl