Jak będziemy segregować odpady?

Od 1 stycznia 2018 r. na terenie Gminy Dygowo będą obowiązywały nowe zasady segregacji odpadów komunalnych.  Funkcjonować będą następujące zasady: pojemnik niebieski –papier, pojemnik zielony – szkło, pojemnik brązowy - odpady ulegające biodegradacji, pojemnik czarny – odpady pozostałe niezmieszane, worek żółty - metale i tworzywa sztuczne. Poniżej szczegóły gdzie wyrzucić konkretny odpad.