Rozpoczęto nabór wniosków na zakup preferencyjny węgla

Rozpoczęto nabór wniosków na zakup preferencyjny węgla

Gmina Dygowo informuje, że rozpoczęto nabór wniosków o zakup preferencyjny węgla. Wniosek o zakup preferencyjny węgla można składać do 21 listopada 2022r., na piśmie, w siedzibie tut. Urzędu Gminy oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wówczas niezbędny jest kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany.

Na podstawie złożonego wniosku zostanie wydane zaświadczenie uprawniające do zakupu węgla w cenie preferencyjnej u wskazanego przez Gminę dystrybutora.

POBIERZ WNIOSEK

Przypominamy, że do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego.
Ta oznacza, że prawo do zakupu taniego węgla ma osoba, która:
-  otrzymała dodatek węglowy lub
-  ma pozytywnie rozpatrzony wniosek o ten dodatek i czeka obecnie na jego wypłatę, lub
-  spełnia przesłanki otrzymania dodatku węglowego, ale nie złożyła wniosku.

Cena zakupu węgla na warunkach preferencyjnych w asortymencie: groszek, orzech nie przekroczy 2200 zł brutto.

Do ceny nabycia węgla na warunkach preferencyjnych nie wlicza się kosztów transportu węgla z miejsca składowania do gospodarstwa domowego.

Wnioski można również pobrać w sekretariacie Urzędu Gminy.


Drukuj