Image

 

 

 

 

 

Sołectwo Wrzosowo. Kultywujemy tradycje związane z wieńcem dożynkowym

 • "Czyste Powietrze" w Gminie Dygowo –spotkanie informacyjne

  Wójt Gminy Dygowo zaprasza mieszkańców gminy na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania z programu Czyste Powietrze.

 • „Czyste Powietrze” w gminie Dygowo

  W urzędzie Gminy Dygowo został utworzony punkt konsultacyjno- informacyjny programu „CZYSTE POWIETRZE”.

  W  punkcie można uzyskać m. in. porady merytoryczne i techniczne dotyczące założenia konta na portalu beneficjenta programu oraz pomoc w zakresie przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie. Punkt prowadzony jest przez pracowników Urzędu Gminy Dygowo.

  Na konsultacje należy umawiać się telefonicznie pod numerami  telefonu:

  94 358 46 08,  94 354 86 36 i 94 358 46 31.

  Podczas rozmowy telefonicznej pracownik  wyznaczy datę i godzinę konsultacji.

  Uwaga! Uzyskanie dotacji na kotły węglowe możliwe tylko do  31 grudnia 2021 roku. Od 2022 r. już nie będzie można uzyskać dotacji na kotły węglowe. W tym roku należy złożyć wniosek o dofinansowanie  kotła na węgiel, kupić go i zamontować. Potrzebna jest również faktura wystawiona do końca 2021 r. Warunek ten nie dotyczy wniosków złożonych przed 1 lipca 2021 r.

  Dla kogo dofinansowanie:

  Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

  Na jakie działania dofinansowanie:

  Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

  Program obejmuje dwie grupy beneficjentów:

  1)      podstawowy poziom dofinansowania - osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł

  2)      podwyższony poziom dofinansowania - osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:

  1 564 zł – w gospodarstwie wieloosobowym

  2 189 zł – w gospodarstwie jednoosobowym

  Ustalenia dochodu na osobę w gospodarstwie rolnym jest weryfikowane na podstawie zaświadczenia z GOPS.

  Beneficjenci (rolnicy) :dochód z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, przyjmując, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód roczny w wysokości dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy o podatku rolnym, obowiązującego na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie.

  Beneficjenci (osoby prowadzące działalność gospodarczą) roczny przychód osoby z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

  Kwota dotacji:

  Dotacja jest przyznawana w zależności od dochodu wnioskodawcy.

  Podstawą ustalenia jest dochód roczny z zeznania podatkowego (PIT)

  Bądź inne dokumenty (np. zaświadczenia) w zależności od formy przychodu.

  Wykaz możliwych dotacji dla wnioskodawców z podstawowych poziomem dofinansowania;

  Podstawowe dofinansowanie pobierz

  Wykaz możliwych dotacji dla wnioskodawców z podwyższonym  poziomem dofinansowania;

  Podwyższone dofinansowanie pobierz

  Dodatkowe informacje na temat programu  „Czyste powietrze” można uzyskać pod adresem:

  ZASADY PROGRAMU otwórz

  www.wfos.szczecin.pl

  www.czystepowietrze.gov.pl

 • Program „Czyste Powietrze”. Spotkanie z przedstawicielem WFOŚIGW

  W świetlicy wiejskiej w Dygowie odbyło się spotkanie mieszkańców gminy z Przedstawicielem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Omówione zostały możliwości pozyskania dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze”.

 • Zapraszamy na webinar. #AkademiaCzystegoPowietrza2024

  #AkademiaCzystegoPowietrza2024 – 25 kwietnia o godz. 10:00. Zapraszamy na 2. webinar o zmianach w programie „Czyste Powietrze”

  O nowościach w zmienionym właśnie programie „Czyste Powietrze” będziemy opowiadać już w najbliższy czwartek, 25 kwietnia o godz. 10:00 w ramach cyklu #AkademiaCzystegoPowietrza2024. Na nasze spotkanie online można się już rejestrować pod linkiem:https://forms.office.com/e/xVwryuvD6P.

  Eksperci Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Instytutu Ochrony Środowiska (IOŚ-PIB) przedstawią najważniejsze informacje dotyczące nowych zasad w programie „Czyste Powietrze”, który zmienia się 22 kwietnia 2024 r.

  Usłyszymy o obowiązkach związanych z listą zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM) – zarówno pod kątem wnioskodawców, jak i producentów czy importerów urządzeń, a także o innych, istotnych nowościach, jak np. jedna szansa na najwyższe dofinansowanie, czy doprecyzowanie prefinansowania i pełnomocnictwa.

  W czasie spotkania, przewidujemy możliwość zadawania pytań za pomocą aktywnego czatu.

  Formularz rejestracyjny na najbliższy webinar – https://forms.office.com/e/xVwryuvD6P – dostępny będzie dla wszystkich zainteresowanych do 24.04.2024 r. do godz. 12:00. Link do spotkania, po rejestracji, wysyłany będzie dzień przed webinarem, na adres mailowy podany w formularzu.

  Cykl „Akademia Czystego Powietrza” – baza praktycznej wiedzy o ogólnopolskim programie „Czyste Powietrze” – jest realizowany od 2020 r. przez NFOŚiGW, we współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska oraz Polskim Alarmem Smogowym.