Image

 

 

 

 

 

Podsumowanie wyborów sołtysów i rad sołeckich w gminie Dygowo

 • Ślubowanie najmłodszych druhów OSP w Dygowie

  4 marca 2023 roku w świetlicy wiejskiej w Dygowie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Dygowie. Przed rozpoczęciem posiedzenia najmłodsi członkowie OSP Dygowo z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej oraz dwóch dorosłych członków –czynny i wspierający złożyli ślubowanie na sztandar jednostki. Następnie wiceprezes Oddziału Wojewódzkigo ZOSP RP w Kołobrzegu – dh  Mirosław Zalewski oraz zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Kołobrzegu st. kpt. Krzysztof Azierski wręczyli medale i odznaczenia. Gratulacje wyróżnionym członkom OSP Dygowo złożył wójt Gminy Dygowo Grzegorz Starczyk i  prezes OSP Dygowo dh Marcin Tekiel.

  Tradycją marcowych zebrań w jednostce OSP w Dygowie jest obdarowywanie kwiatkiem i upominkiem druhen i druhów z okazji Dnia Kobiet i Dnia Mężczyzny. Tak też było i tym razem, najpierw druhowie druhnom wręczyli kwiatek i upominek , następnie druhny wręczyły druhom upominek.

  Następnie odbyło się planowe posiedzenie na którym zarząd OSP Dygowo przedstawił sprawozdanie z działalności jednostki i sprawozdanie finansowe za rok 2022. Komisja rewizyjna nie wniosła uwag co do działalności jednostki i wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium. W wyniku głosowania Zarząd OSP Dygowo za okres sprawozdawczy otrzymał jednogłośne absolutorium.

  Medale za zasługi dla pożarnictwa otrzymali:

  Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa: dh Jarosław Winiarski, dh Wojciech Różycki.

  Srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa: dh Jerzy Dymecki ,dh Łukasz Łomański, dh Szymon Skiba, dh Marcin Dziuba, dh Marcin Andrusieczko, dh Krzysztof Gruchała oraz dh Antoni Lipiński, który aktualnie może pochwalić się najdłuższym stażem członkowskim tj. 55 lat w szeregach OSP Dygowo.

  Brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa: dh Krzysztof Wołodkowicz , dh Dariusz Kołodziej.