Image

 

 

 

 

 

Sołectwo Wrzosowo. Kultywujemy tradycje związane z wieńcem dożynkowym

 • Blisko 3,5 miliona złotych dla Gminy Dygowo na inwestycje w Czerninie i Piotrowicach

  W Piotrowicach Poseł RP Czesław Hoc i Radny Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Henryk Carewicz przekazali Wójtowi Gminy Dygowo Grzegorzowi Starczykowi symboliczny czek na łączną kwotę 3 482 249 zł. Środki przeznaczone będą na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Czerninie (wartość kosztorysowa zadania 4.000.000,00 zł;  dofinansowanie z Ministerstwa Sportu 1.194.900,00 zł ;  dofinansowanie POLSKI ŁAD 2.747.249,31 zł) i remizy OSP w Piotrowicach (wartość kosztorysowa zadania 750.000,00 zł ; dofinansowanie POLSKI ŁAD 735.000,00 zł; wkład własny gminy 15.000,00 zł).

  Przekazanie czeku miało miejsce na terenie, w którym powstanie nowa remiza. Obecni  byli przedstawicieli trzech pokoleń druhów OSP. Prezes jednostki OSP Mateusz Marczyk nie krył zadowolenia , podkreślił ,że powstanie obiekt na miarę i godny 74 - letniej tradycji Ochotniczej Straży Pożarnej w Piotrowicach. Druhna Marlena Brzezińska wyraziła przekonanie ,że za rok będzie można spotkać się ponownie już w większym gronie na otwarciu nowej remizy OSP w Piotrowicach.

  Tak będą wyglądać nowe obiekty w Czerninie i Piotrowicach.

   

 • Zebranie sprawozdawcze OSP Piotrowice. Wójt: Macie potencjał , jestem Waszym sprzymierzeńcem

  W świetlicy wiejskiej w Piotrowicach odbyło się zebranie sprawozdawcze za rok 2018 miejscowej jednostki OSP. To jednostka o najmniejszym potencjale operacyjnym  w gminie Dygowo mimo ,że może się poszczyć 70 – letnią tradycją w służbie lokalnej społeczności. OSP Piotrowice w 2018 roku wyjeżdżało do akcji tylko sześć razy na dziesięć dyspozycji. Jakie są tego przyczyny? Właściwie tylko jedna – wieloletnie zaniedbania, które przyniosły widoczne skutki. Jednostka nie posiada remizy z prawdziwego zdarzenia. Obiekt , który umownie nazywany jest remizą nie spełnia jakichkolwiek standardów budowlanych , funkcjonalnych i estetycznych. Brak ogrzewania powoduje ,że zbiornik wozu bojowego (Star 200 przejęty w 2017 roku z OSP Wrzosowo) okresie zimowym nie jest napełniany wodą do gaszenia, co w praktyce wyklucza jednostkę z akcji.  Do tego dochodzi całoroczny problem z obsadą wozu bojowego, szczególnie brakuje zmienników kierowcy.  

  Wszystko to można zmienić. Wójt Grzegorz Starczyk na zebraniu stwierdził ,że widzi potencjał w ludziach , którzy tworzą zespół ochotników – strażaków w Piotrowicach i jest ich sprzymierzeńcem. Jeszcze w tym roku Gmina Dygowo wykona dokumentację na budowę strażnicy  na miarę potrzeb jednostki (wcześniejszy projekt jest nie realny do wykonania) oraz poczyni kroki aby znaleźć źródła finasowania i w ciągu trzech lat zrealizować inwestycję. Ponadto wójt zapewnił ,że rozmawia i będzie rozmawiał ze wszystkimi przedstawicielami zarządów jednostek gminnych OSP w gminie na tematy związane z bieżącym doposażaniem w niezbędny sprzęt i umundurowanie.

  Strażacy z Piotrowic przyjęli stanowisko i deklarację wójta z zadowoleniem, aczkolwiek i tak najwięcej zależy od nich samych. Zaangażowanie zarządu i członków OSP w Piotrowicach to jedyny klucz to poprawy gotowości operacyjnej i wizerunku. Chętnych do szeregów OSP nie brakuje.Gmina Dygowo chce wspierać jednostkę pod każdym względem.

   Wracając do zebrania. Zarząd OSP Piotrowice przedstawił sprawozdanie za ubiegły rok z działalności oraz finansowe.  Odczytana opinia komisji rewizyjnej została pozytywnie przyjęta przez członków jednostki i w drodze głosowania udzielono zarządowi jednogłośnego absolutorium. Po udzieleniu absolutorium dotychczasowy prezes jednostki dh Łukasz Ćwiek zrezygnował z tej funkcji.  Jako przyczynę podał względy osobiste. W takiej sytuacji zgodnie ze stanem prawnym w czasie trwającego zebrania zgromadzeni członkowie musieli wybrać  nowego prezesa. Jedynym zgłoszonym  kandydatem został dh Mateusz Marczyk. W wyniku głosowania został on wybrany jednogłośnie prezesem OSP Piotrowice.

  Zarząd jednostki przedstawił na zebraniu program obchodów 70-lecia OSP Piotrowice , które zaplanowane są na 15 czerwca tego roku. Na uroczystości strażacy z Piotrowic wystawią po raz pierwszy swój poczet sztandarowy.

  Zaproszeni na zebranie: Gmina Dygowo – wójt Grzegorz Starczyk , Emilia Królik , PSP w Kołobrzegu - asp. Paweł Artyński, zarząd gminny OSP reprezentowali druhowie: Marcin Tekiel, Wojciech Rózycki, Szymon Skiba, radny powiatowy Artur Wasiewski.