Image

 

 

 

 

 

Sołectwo Wrzosowo. Kultywujemy tradycje związane z wieńcem dożynkowym

  • 24 lata pracy Janiny Kołodziej na rzecz sołectwa Stramniczka. Nowa sołtyska przejmuje stery

    W świetlicy w Czerninie mieszkańcy Stramniczki spotkali się z wójtem na dorocznym zebraniu wiejskim. Zebranie zbiegło się z upływem kadencji sołtyski Stramniczki Pani Janiny Kołodziej, która na rzecz sołectwa pracowała łącznie 24 lata. Ze względów zdrowotnych postanowiła już nie ubiegać się o  kolejną kadencję. Pani Janina na początku zebrania pochwaliła się swoim dorobkiem na rzecz sołectwa oraz podziękowała zebranym mieszkańcom za lata współpracy. Stery sołeckie przejęła Joanna Madrian, która w wyniku głosowania wygrała (17 głosów) z kontrkandydatami: Sabina Krawczyk (5 głosów) i Robert Wygaś (7 głosów).  Głosowało 29 mieszkańców. W skład rady sołeckiej weszli: Aleksandra Skórska, Sabina Krawczyk i Robert Wygaś. Po zakończonym zebraniu mieszkańcy Stramniczki podziękowali Pani Janinie za ćwierć wieku sołtysowania - wręczyli Pani Janinie kwiaty, tort i upominek.  Nowej sołtysce gratulacje złożyli: mieszkańcy następnie wójt Grzegorz Starczyk , przewodniczący rady gminy Jerzy Leszczyński i radny powiatowy Robert Jaruzel.