Image

 

 

 

Druga sesja Rady Gminy Dygowo (wideo)

Akty wandalizmu na Placu Pokoleń. Stanowcza reakcja Gminy Dygowo

Zaproszenie na Dzień Dziecka

  • Wstępne wyniki rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w powiecie kołobrzeskim

    w dniu 12 lipca 2019 r. w województwie zachodniopomorskim zakończyła się rekrutacja zasadnicza do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020. Do publicznej wiadomości podano listy przyjętych kandydatów. W naszym powiecie, w sześciu szkołach, dla których powiat kołobrzeski jest organem prowadzącym, utworzono łącznie 51 oddziałów – 25 dla absolwentów gimnazjum oraz 26 oddziałów dla absolwentów szkoły podstawowej. Trwa jeszcze postępowanie uzupełniające, w trakcie którego rozpatrywane są odwołania i wnioski kandydatów. We wszystkich szkołach poszczególne oddziały będą uzupełniane o kandydatów, którzy spełniają warunki rekrutacji. Nadal można ubiegać się o miejsca w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu, w Zespole Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu, w Zespole Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu (w szkole branżowej I stopnia) oraz w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie – w oddziałach liceum i technikum (szczegółową liczbę przyjętych na dzień 12 lipca br. obrazują dane w załączonej tabeli).

    W wyniku rekrutacji zasadniczej, z powodu braku chętnych kandydatów, nie udało się utworzyć planowanych oddziałów technikum transportu kolejowego oraz technikum mechanicznego w zawodzie montaż i obsługa maszyn i urządzeń w Zespole Szkół nr 2 w Kołobrzegu, a także planowanych oddziałów technikum w Zespole Szkół w Gościnie w zawodzie technik lotniskowych służb operacyjnych (dla absolwentów gimnazjum) oraz technik mechanik - użytkowanie obrabiarek skrawających – przy czym oferta uruchomienia tego ostatniego oddziału jest nadal aktualna, pod warunkiem zgłoszenia się odpowiedniej liczby chętnych kandydatów. Ponadto, w Zespole Szkół w Gościnie istnieje możliwość utworzenia dodatkowych oddziałów liceum ogólnokształcącego, zarówno dla absolwentów gimnazjum jak i szkoły podstawowej.

    Źródło Starostwo Powiatowe