22 kwietnia 2024 roku, w Urzędzie Gminy w Dygowie, miało miejsce podpisanie umów na realizację inwestycji o nazwie „Budowa dróg gminnych na terenie gminy Dygowo". Inwestycja będzie prowadzona w formule  zaprojektuj i wybuduj. Z ramienia gminy umowę podpisał wójt Grzegorz Starczyk.

W ramach tej inwestycji, której celem jest poprawa stanu dróg gminnych, przewidziano realizację dwóch głównych zadań:

Pierwszym z nich jest kompleksowa przebudowa dróg, zakładająca wykonanie nawierzchni z płyt betonowych. Za realizację tego zadania odpowiedzialny będzie Zakład Robót Inżynieryjnych i Wodno-Melioracyjnych Andrzej Zakrzewski z Kołobrzegu. Kwota umowy na ten cel wynosi 2.393.580,00 zł.

Drugie zadanie obejmuje budowę nowego oświetlenia ulicznego. Do realizacji tego elementu inwestycji wybrano Zakład Oświetlenia Dróg Ryszarda Tomczyka z Karlina, który podpisał umowę na kwotę 1.086.005,13 zł.

Dodatkowym wsparciem dla gminy w realizacji przedsięwzięcia jest dofinansowanie z Polskiego Ładu w wysokości 3.305.605,00 zł. To znacząca suma, która pomoże zrealizować cele inwestycji przy minimalnym obciążeniu budżetu lokalnego.