Akcja „Vigilarius Silva”

Jak co roku Nadleśnictwo Gościno zorganizowało akcję zwalczania wszelkich przejawów szkodnictwa leśnego występującego na terenie jej  zasięgu administracyjnego. W skład Nadleśnictwa w Gościnie  wchodzą także lasy znajdujące się na terenie gminy Dygowo. Akcji nadano kryptonim „Vigilarius  Silva”, czyli z łacińskiego strażnik lasu. Działania rozpoczęły się o godzinie szóstej rano. O godzinie dziewiątej koordynator akcji –Straż Leśna Gościno- zorganizowała w Komisariacie Policji w Karlinie ,odprawę służb uczestniczących w działaniach. W akcji uczestniczyły : Policja z Karlina, Straż Graniczna z Kołobrzegu, Państwowa Straż Łowiecka z Koszalina ,Straż Miejska z Karlina, Straż Gminna z Dygowa i Straż Leśna Nadleśnictwa Gościno. Wyznaczona zadania wśród których było: ujawnianie bezprawnego wyrębu drzew i kradzieży drewna, zatrzymywanie kierowców pojazdów nieuprawnionych do wjazdu na  tereny leśne, sprawdzanie lasu w celu likwidacji wnyków i innych urządzeń kłusowniczych w tym również sieci i pułapek kłusowników ryb łososiowatych oraz kontrolę legalności obrotu drewnem i jego transportu. Zespoły zadaniowe w czasie całego dnia nie miały spektakularnych akcji  czy zatrzymań. Wykonano szereg kontroli pojazdów, zlikwidowano zastawione sieci przez kłusowników i udzielono pouczeń. Wszystkie te działania stanowią czynnik prewencji poprzez współpracę wielu służb ,aby chronić nie tylko interes Państwa , ale także środowiska. Jak powiedział Robert Szostak -Komendant Straży Leśnej w Gościnie – „…jeżeli nie ma negatywnych zdarzeń, to jest to stan wymagany…”. Zapraszam na fotorelację i wideo z akcji.