Co dalej z fotoradarami ?

Straż Gminna w całej Polsce od 1 stycznia 2016 roku ,zostanie pozbawiona na mocy nowelizacji ustawy prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o strażach gminnych, możliwości przeprowadzania kontroli fotoradarowej pojazdów. Kierowców te zmiany z pewnością ucieszą, natomiast nie wiadomo jak ta sytuacja przełoży się na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Stan prawny związany z przejęciem urządzeń rejestrujących od straży gminnych  nie jest do końca jasny. Wiadomo tyle, że kompetencje zakresie fotoradarów stacjonarnych przekazane zostaną do Inspekcji Transportu Drogowego, a urządzenia przenośne miałyby być obsługiwane jedynie przez policję. Zapraszam do wysłuchania przekazanych nam informacji w tej sprawie przez komendanta Straży Gminnej Tomasza Biełookiego.