Kołobrzeska pod napięciem

Dziś przed południem na ulicy Kołobrzeskiej w Dygowie zerwał się przewód napowietrznej linii energetycznej niskiego napięcia. Uszkodzenie przewodu nastąpiło na izolatorze mocującym. Na dwóch przęsłach linii przewód zwisał , a w jednym punkcie miał styczność z ziemią. Sytuacja była bardzo niebezpieczna ,gdyż przewód mógł być w dalszym ciągu pod napięciem i znajdował się przy uczęszczanym chodniku. Zgłoszenie awarii odebrała Straż Gminna z Dygowa ,która powiadomiła służbę energetyczną i zabezpieczyła teren wyznaczając taśmami ostrzegawczymi bezpieczną strefę. W chwilę po tym na  miejscu zdarzenia pojawili się energetycy, którzy odłączyli dopływ prądu do linii i z pomocą podnośnika przystąpili do usuwania awarii.