• Targ Solny w Kołobrzegu. Rzemiosło wojenne

    W dniach 21 -23 maja zorganizowane zostały Dni Kołobrzegu. Wydarzenie upamiętnia  lokację miasta na prawie lubeckim z 23 maja 1255 roku. W Parku Przybylskiego umiejscowiono Targ Solny, który tradycyjnie ukazywał dawne rzemiosło , towary handlowe , kuchnię i sztukę wojenną.