• Nowy dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Piotrowicach

  Antoni Bernatowicz zrezygnował ze stanowiska dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Piotrowicach.  O decyzji zadecydowały względy zdrowotne. 28 lat pracy etatowej ,najpierw we Włościborzu przez 14 lat , a następnie w Piotrowicach , zamknęły niezwykle bogaty w osiągnięcia na płaszczyźnie pomocy społecznej etap. Z dniem 1 września 2021 roku stery prowadzenia placówki pan Antoni przekazał Robertowi Jaruzelowi.

  W dniu dzisiejszym gratulacje nowemu dyrektorowi złożyła dyrektor DPS-u we Włościborzu Małgorzata  Rzepka.

  DPS w Piotrowicach prowadzi samodzielnie na zasadach non profit  Stowarzyszenie „Senior”. Jest to jedyna tego typu placówka w województwie , która nie działa na zlecenie samorządu. Prezesem stowarzyszenia jest Antoni Bernatowicz.

 • Przekazanie sterów Stowarzyszenia Senior

  Antoni Bernatowicz przez blisko 26 lat pełnił funkcję prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym i Potrzebującym Opieki "Senior". Jego związek z gminą Dygowo trwał 35 lat, podczas których był nauczycielem, samorządowcem oraz aktywnym działaczem na rzecz opieki społecznej. Jego pasja i determinacja pozwoliły mu, mimo licznych trudności, stworzyć trwałe dzieło służące pomocy drugiemu człowiekowi. Stowarzyszenie Senior obecnie zarządza Domem Pomocy Społecznej w Piotrowicach, będącym miejscem ich działalności. Ośrodek ten, cieszący się uznaniem w całej Polsce, był bezpośrednio kierowany przez pana Antoniego przez wiele lat. Trzy lata temu obowiązki dyrektora przejął Robert Jaruzel, który teraz na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym został nowym prezesem Stowarzyszenia Senior. Była to jedyna kandydatura zgłoszona przez pana Antoniego.

  Podczas zebrania został wybrany nowy zarząd, w skład którego weszli: wiceprezes Dariusz Wojciechowski, sekretarz Marta Minkiewicz, skarbnik Ewa Rymaszewska oraz członek zarządu Halina Gławdzin. Pierwsza uchwała nowego zarządu przyznała Antoniemu Bernatowiczowi tytuł honorowego prezesa Stowarzyszenia Senior.

  Tytuł zaproponowała Krystyna Gawlik ustępująca przewodnicząca komisji rewizyjnej stowarzyszenia.

  W tym wydarzeniu uczestniczyli również goście, takie jak wójt Gminy Dygowo, Grzegorz Starczyk, oraz kierowniczka Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dygowie, Wioleta Dzwolak. Wyrazili oni wdzięczność Antoniemu Bernatowiczowi za lata poświęcone pracy na rzecz społeczności gminnej. Obecny był również starosta Powiatu Kołobrzeg, Tomasz Tamborski.