Ogłoszenie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Siła w Grupie”


Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie”  zaprasza Beneficjentów z obszaru objętego LSR na  „Szkolenie w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy na projekty grantowe z zakresów:
* Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej,
* Zachowanie dziedzictwa lokalnego" oraz „Szkolenie z założeń Lokalnej Strategii Rozwoju i procedury oceny i wyboru grantobiorców”  które odbędzie się 22 sierpnia r. od godz. 10.00 do godz. 14.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gościnie Prosimy o dokonanie zgłoszenia na szkolenie pod numerem telefonu 94 35 133 71 w godzinach 7.00-15.00.