Roboty inżynierskie budowy przepustu na potoku Olszyna w ulicy Głównej  w Dygowie wykonywane są metodą połówkową. Od strony północno-zachodniej wykonano przyczółek skarpowy (średnica 1,85 m) i posadowiono studnię rewizyjną (średnica 2,50 m), wykonane zostały również niezbędne zabezpieczenia kolizji  z rurą gazową i kablem średniego napięcia. Na wykonanej części przepustu udostępniony jest ruch pojazdów.