Wykonawca robót przebudowy ulicy Głównej w Dygowie rozpoczął drugą część prac związanych z ułożeniem nowego przepustu potoku Olszynka. Droga na tym odcinku jest zamknięta dla pojazdów, obowiązują objazdy. Wykonywane są głębokie wykopy w celu usunięcia starej infrastruktury i przygotowania pod nowe elementy przepustu, nieprzerwanie pracują urządzenia odwadniające.