Image

 

 

 

 

 

Odmienione centrum Czernina

 • Sprzedaż węgla po preferencyjnej cenie. Wnioski o wydawanie zaświadczeń

  Do zakupu węgla po preferencyjnej cenie na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, ma prawo osoba fizyczna, która:
  1) dodatek węglowy już otrzymała, lub
  2) wniosek o wypłatę dodatku węglowego został pozytywnie rozpatrzony i oczekuję na wypłatę dodatku.
  Uprawnieni mieszkańcy Gminy Dygowo będą mogli zakupić węgiel po preferencyjnej cenie we wskazanym, w terminie późniejszym, Składzie Opałowym, na podstawie wydanego zaświadczenia.

  Zaświadczenie potwierdzające wypłacenie na rzecz gospodarstwa domowego dodatku węglowego, albo pozytywne rozpatrzenie wniosku o wypłatę  dodatku węglowego, mieszkańcy Dygowa uzyskać mogą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dygowie ul. Kolejowa 1.

  Wniosek o wydanie zaświadczenia w formie papierowej jest dostępny w siedzibie GOPS i Urzędu Gminy w Dygowie ul. Kolejowa 1. Można go również pobrać poprzez wejście w link Wniosek o wydanie zaświadczenia.

  Wnioskio wydanie zaświadczenia przyjmuje GOPS i Urząd Gminy poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00 – 15:00.

  Wniosek można złożyć również drogą elektroniczną za pomocą Elektronicznej Platformy UsługAdministracji Publicznej – ePUAP.

  Za wydanie zaświadczenia nie jest pobierana opłata.

  O dostępności węgla, miejscusprzedaży i nazwie firmy, od której mieszkańcy Gminy Dygowo będą mogli kupić węgiel, poinformujemy jak tylko Gmina uzyska potwierdzenie informacji od o Składzie Opałowym, któryzawarł umowę na sprzedaż węgla dla mieszkańców Dygowo.

  Wniosek o wydawanie zaświadczenia na zakup węgla po preferencyjnej cenie. POBIERZ