Sprzedaż węgla po preferencyjnej cenie. Wnioski o wydawanie zaświadczeń

Sprzedaż węgla po preferencyjnej cenie. Wnioski o wydawanie zaświadczeń

Do zakupu węgla po preferencyjnej cenie na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, ma prawo osoba fizyczna, która:
1) dodatek węglowy już otrzymała, lub
2) wniosek o wypłatę dodatku węglowego został pozytywnie rozpatrzony i oczekuję na wypłatę dodatku.
Uprawnieni mieszkańcy Gminy Dygowo będą mogli zakupić węgiel po preferencyjnej cenie we wskazanym, w terminie późniejszym, Składzie Opałowym, na podstawie wydanego zaświadczenia.

Zaświadczenie potwierdzające wypłacenie na rzecz gospodarstwa domowego dodatku węglowego, albo pozytywne rozpatrzenie wniosku o wypłatę  dodatku węglowego, mieszkańcy Dygowa uzyskać mogą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dygowie ul. Kolejowa 1.

Wniosek o wydanie zaświadczenia w formie papierowej jest dostępny w siedzibie GOPS i Urzędu Gminy w Dygowie ul. Kolejowa 1. Można go również pobrać poprzez wejście w link Wniosek o wydanie zaświadczenia.

Wnioskio wydanie zaświadczenia przyjmuje GOPS i Urząd Gminy poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00 – 15:00.

Wniosek można złożyć również drogą elektroniczną za pomocą Elektronicznej Platformy UsługAdministracji Publicznej – ePUAP.

Za wydanie zaświadczenia nie jest pobierana opłata.

O dostępności węgla, miejscusprzedaży i nazwie firmy, od której mieszkańcy Gminy Dygowo będą mogli kupić węgiel, poinformujemy jak tylko Gmina uzyska potwierdzenie informacji od o Składzie Opałowym, któryzawarł umowę na sprzedaż węgla dla mieszkańców Dygowo.

Wniosek o wydawanie zaświadczenia na zakup węgla po preferencyjnej cenie. POBIERZ

 


Drukuj