Image

 

 

 

 

 

Sołectwo Wrzosowo wybrało nową sołtyskę

Wybory sołtysa w Jazach. Po 35 latach zmiana pokoleniowa

Nowa sołtyska w Pustarach

  • Pomoc finansowa na zakładanie działalności gospodarczej

    Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania "Siła w Grupie" informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Szczegóły TUTAJ.

     

  • Zamontowano nowe urządzenie zabawowe w Dygowie

    Gmina Dygowo jako członek Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania  „Siła w Grupie” z siedzibą w Gościnie była uczestnikiem projektu współpracy trzech Lokalnych Grup działania: LGD „Siła w Grupie” Gościno, LGD „Gryflandia” z Gryfic i stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania z Koszalina.

    Na terenie poszczególnych gmin wchodzących w skład LGD został zrealizowany  projekt „Miejsca Aktywności Koedukacyjnej”. Na terenie gmin wchodzących w skład LGD Gościno, między innymi na terenie gminy Dygowo zostały zamontowane urządzenia zabawowe oraz siłownie zewnętrzne. W związku z realizacją projektu dotacja wynosiła 100%, gminy nie ponosiły wkładu własnego.