Image

 

 

GMINA DYGOWO

ul. Kolejowa 1                          
78-113 Dygowo

Urząd czynny :
poniedziałek -piątek od 7:00 do 15:00

Sekretariat
Telefon 94 358 41 94 lub 94 358 41 95
Fax 94 712 60 22 ,   e-mail: ug@dygowo.pl

Wójt  Gminy Dygowo -  Grzegorz Starczyk rozpoczął urzędowanie od 14 października 2016 r.. 21 października 2018 roku wybrany na pięcioletnią kadencję. Zaprzysiężony 20.11.2018 r.. 7 kwietnia 2024 wybrany na drugą pięcioletnią kadencję. Zaprzysiężony 7 maja 2024 r.

Gmina Dygowo jako członek Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania  „Siła w Grupie” z siedzibą w Gościnie była uczestnikiem projektu współpracy trzech Lokalnych Grup działania: LGD „Siła w Grupie” Gościno, LGD „Gryflandia” z Gryfic i stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania z Koszalina.

Na terenie poszczególnych gmin wchodzących w skład LGD został zrealizowany  projekt „Miejsca Aktywności Koedukacyjnej”. Na terenie gmin wchodzących w skład LGD Gościno, między innymi na terenie gminy Dygowo zostały zamontowane urządzenia zabawowe oraz siłownie zewnętrzne. W związku z realizacją projektu dotacja wynosiła 100%, gminy nie ponosiły wkładu własnego.