Image

 

 

 

Druga sesja Rady Gminy Dygowo (wideo)

Akty wandalizmu na Placu Pokoleń. Stanowcza reakcja Gminy Dygowo

Zaproszenie na Dzień Dziecka

 • Festyn we Wrzosowie

  We Wrzosowie odbył się letni piknik dla mieszkańców, przygotowany przez miejscowe sołectwo. Imprezę zorganizowano na stadionie kompleksu sportowo-rekreacyjnego.  Dzieci i dorośli mogli skorzystać z wielu atrakcji plenerowej zabawy dzięki sponsorom indywidualnym i lokalnym firmom. Tradycyjnie zorganizowano loterię fantową i aukcję „w ciemno”.

 • Senator Sztark uhonorowała sołtyski i sołtysów gminy Dygowo

  Senator Grażyna Anna Sztark gościła na dzisiejszej VI sesji Rady Gminy Dygowo. Wizyta związana była z obchodzonym  11 marca Dniem Sołtysa. Pani senator uhonorowała obecnych na sesji sołtysów gminy Dygowo pamiątkowymi listami i wydawnictwem Poradnik sołtysa. Podkreśliła rolę sołtysek i sołtysów jako liderów lokalnych społeczności. Zapowiedziała ustawowe zmiany prawne* mające na celu zwiększenie możliwości funkcjonowania rad sołeckich i sołtysów.  Zmiany między innymi zakładają możliwość zakładania kont bankowych przez radę sołecką.

  *Poselski projekt ustawy o sołtysach i radach sołeckich oraz o zmianie niektórych innych ustaw

  projekt dotyczy zgodnie z uzasadnieniem - umocnienia ustroju sołectw poprzez dokładne wskazanie kompetencji organów sołectwa (zebranie wiejskie, sołtys oraz umożliwienia gminom dokładnego wskazania mienia, którym dysponuje sołectwo; wzmocnienia pozycji sołtysa (może uczestniczyć w obradach rady gminy), ustanowienia zasad na jakich sołtysom oracz członkom rady sołeckiej będzie przysługiwała dieta lub zwrot kosztów podróży służbowej; ustanowienia wynagrodzenia dla sołtysów

  źródło: www.sejm.gov.pl

 • Wybrano nową sołtyskę Gąskowa

  W Gąskowie odbyły się przedterminowe wybory sołtysa. Dotychczasowa sołtyska , Marzena Bociańska złożyła rezygnację. Od lutego 2019 roku było to jej druga kadencja. Mieszkańcy zaproponowali na nową sołtyskę jedną kandydatkę -Beatę Sobczak, która  w głosowaniu zdobyła zdecydowane poparcie. W Gąskowie uprawnionych do głosowania było 261 osób, obecnych było 40 i tyleż brało udział w głosowaniu. Dodatkowo uzupełniono skład rady sołeckiej o Izabelę Zawadę.