Image

 

 

 

Druga sesja Rady Gminy Dygowo (wideo)

Akty wandalizmu na Placu Pokoleń. Stanowcza reakcja Gminy Dygowo

Zaproszenie na Dzień Dziecka

 • Były podziękowania i łzy wzruszenia. Zmiany w zarządzie stowarzyszenia „Senior”

  W Domu Pomocy Społecznej w Piotrowicach odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym i Potrzebującym Opieki „Senior”. Zarząd organizacji przedstawił roczne sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok 2021. Sprawozdania przyjęto jednogłośnie i  na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielono zarządowi absolutorium.

  Następnie odbyły się wybory uzupełniające skład zarządu w miejsce zmarłego Zdzisława Sobańskiego i rezygnujących z działalności stowarzyszeniowej  Małgorzaty Borowskiej i Tadeusza Lewandowskiego. Prezes Antoni Bernatowicz i skarbnik Monika Zielińska podziękowali Pani Małgorzacie i Panu Tadeuszowi za prawie piętnaście lat działalności na rzecz Stowarzyszenia Senior. Była to chwila , kiedy łzy wzruszenia powiedziały więcej niż jakiekolwiek słowa.

  W głosowaniu tajnym do zarządu wybrano: Roberta Jaruzela, Martę Minkiewicz i Dariusza Wojciechowskiego. Następnie zarząd stowarzyszenia „Senior” ukonstytuował się następująco:

  Antoni Bernatowicz                Prezes

  Robert Jaruzel                        Wiceprezes

  Marta Minkiewicz                   Sekretarz

  Monika Zielińska                   Skarbnik

  Dariusz Wojciechowski        Członek Zarządu

   

 • Jednogłośne absolutorium dla zarządu OSP w Dygowie

  2 marca 2023 roku, w świetlicy wiejskiej w Dygowie, miało miejsce Walne Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Dygowie. Przed rozpoczęciem posiedzenia dwaj nowi kandydaci na członków OSP w Dygowie złożyli ślubowanie na sztandar jednostki. Zgodnie z tradycją marcowych zebrań, druhowie zostali obdarowani kwiatkiem i upominkiem z okazji Dnia Kobiet. Była również chwila na wyróżnienie najbardziej aktywnych druhów z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Pamiątkowe dyplomy wręczyły druhny opiekunki MDP. Zarząd jednostki wręczył druhnom i druhom odznaczenia za wysługę lat.

  Następnie odbyło się planowe posiedzenie, które prowadził prezes dh Marcin Tekiel. Zarząd OSP w Dygowie przedstawił sprawozdanie z działalności jednostki oraz sprawozdanie finansowe za rok 2023. Komisja rewizyjna nie miała uwag co do działalności jednostki i złożyła wniosek o udzielenie absolutorium. W wyniku głosowania Zarząd OSP Dygowo otrzymał jednogłośne absolutorium.

  Po przedstawieniu planu działalności na rok 2024 rozpoczęła się dyskusja na temat wyposażenia nowo wybudowanej remizy w niezbędny sprzęt. Wójt Gminy Dygowo, Grzegorz Starczyk, zapewnił, że wsparcie jednostki będzie udzielane zgodnie z ustaleniami z zarządem. Żartobliwie dodał, że jedynego sprzętu, jakiego gmina nie zakupi, to ekspresu do kawy. Nieoczekiwanie nadleśniczy Nadleśnictwa Gościno, Robert Fijałkowski, zadeklarował, że jego instytucja ufunduje strażakom ekspres do kawy z okazji otwarcia strażnicy, co wywołało entuzjazm zebranych.

  Gdy głos zabrała Anna Bańkowska, członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, wyraziła zamiar przekonania marszałka do ufundowania równie atrakcyjnego sprzętu. Prezes żartobliwie dodał, że mile widziany jest sprzęt audiowizualny. Atmosfera zebrania nabrała charakteru wzajemnych uprzejmości i uśmiechów.

  Po udzieleniu absolutorium zarządowi, gratulacje i podziękowania za bezinteresowną pracę na rzecz lokalnej społeczności złożyli: wójt Grzegorz Starczyk, przewodniczący rady gminy dh Jerzy Leszczyński, pełniący obowiązki Komendanta Powiatowego PSP st. kpt Krzysztof Azierski, Anna Bańkowska – członek zarządu województwa i sołtys Dygowa dh Wojciech Galek.