Podsumowanie projektu „Wesoło, kolorowo,bezpiecznie”

W okresie od 01.08.2016r. do 05.08.2016r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Referatem Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w Dygowie realizował projekt socjalny pn. „Wesoło, kolorowo, bezpiecznie”. W ramach projektu odbyły się spotkania i zajęcia terapeutyczne dla dzieci i ich rodziców, zamieszkujących na terenie gminy Dygowo. Głównym celem projektu było przede wszystkim wzbudzenie w dzieciach poczucia przynależności do środowiska,  odciążenie rodziców w ich codziennych zmaganiach w opiece nad niepełnosprawnym dzieckiem i zapewnienie dzieciom bezpiecznego i urozmaiconego wypoczynku letniego.
I etapem realizacji projektu socjalnego „Wesoło, kolorowo, bezpiecznie” było spotkanie dzieci i ich rodziców ze specjalistami z dziedziny pedagogiki. Spotkanie to miało na celu przede wszystkim  uzyskanie wsparcia w zależności od potrzeby a także integrację i poznanie się uczestników.
II etapem realizacji zadania były 3 wyjazdy dzieci do Kołobrzegu, w trakcie których miały zapewnione atrakcje, takie jak:
1 dzień/ zwiedzenia Oceanarium i manufaktury słodyczy „Karmelowo”.
2 dzień/ pobyt w Stadninie koni w Budzistowie – zwiedzanie stadniny, przejażdżka konna.
3 dzień/ rejs statkiem po morzu, pobyt w restauracji Mc Donald's.  
Dzięki uprzejmości  Pani Jadwigi Bochra, która udostępniła swoją posesją i pomogła w organizacji, projekt „Wesoło, kolorowo, bezpiecznie” zakończył się dnia 05.08.2016r. piknikiem integracyjnym, w trakcie którego uczestnicy mieli okazję wziąć udział w zorganizowanych specjalnie dla nich atrakcjach, tj. gry, zabawy. Każdy  uczestnik projektu na zakończenie otrzymał dyplom i drobny upominek. Organizatorzy projektu dziękują dzieciom,  ich rodzicom oraz Pani Jadwidze Bochra  za udział i zaangażowanie w realizację działań projektowych.
Tekst i foto: GOPS Dygowo