Wznawiamy spotkania klubu "Sercem Młodzi"

W dniu 12 września  o godzinie 15.00 w świetlicy w Dygowie odbędzie się powakacyjne spotkanie członków Klubu Seniora „Sercem Młodzi”. Gościemspaotkania będzie lekarz specjalista z dziedziny psychiatrii. Spotkanie zostanie poświęcone tematyce  zaburzeń nerwicowych, depresyjnych, lękowych w przebiegu innych chorób somatycznych u osób starszych. Serdecznie zapraszamy do udziału. Obowiązuje własny transport. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dygowie w godzinach od 7.00 do 15.00 lub pod nr telefonu 94 358 45 58.