Rytm jest ponad pokoleniami

Rok szkolny rozpoczął się nie tylko dla młodzieży, również seniorzy Klubu Seniora „Sercem Młodzi”, rozpoczęli aktywną pracę. Tym razem, po lekcjach historii w Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, przyszedł czas na lekcje muzyki a właściwie rytmikę.  26.09.2016r. w świetlicy wiejskiej w Dygowie zdobywali kolejne doświadczenia. Pan Leszek Trzmielowski bardzo ciekawie opowiadał o egzotycznych dla nas instrumentach tj. bębnach afrykańskich – djembe, dunduny, shekere. Przytaczał  legendy obrazujące powstawanie tego instrumentu, mówił z czego i w jaki sposób jest zrobiony instrument oraz zaprezentował dźwięki jakie można z nich wydobyć.Seniorzy bezproblemowo grali trzy podstawowe dźwięki: bas, ton, slap, z których następnie stworzyli ciekawą linię melodyczną. Spotkanie z Panem Leszkiem to początek nowej przygody, z której miejmy nadzieję, powstanie intrygujące połączenie tradycji z egzotyką.

Tekst i foto: GOPS Dygowo