Śpiewać każdy może ...

Seniorzy z Klubu Seniora „Sercem Młodzi” po raz kolejny udowodnili, że śpiewać każdy może. Na poniedziałkowym spotkaniu członków doskonale się bawili wykorzystując bardzo popularną formę rozrywki jaką jest karaoke. Jonasz Kofta pisząc tekst piosenki „śpiewać każdy może, trochę lepiej, lub trochę gorzej, ale nie o to chodzi co jak komu wychodzi” oddał sens naszego spotkania. Niespodzianką dla seniorów była również wizyta wójta elekta, który podziękował za otrzymany kredyt zaufania i zapewnił, że chętnie będzie podejmował współpracę również z „najmłodszą” grupą społeczną.Tekst i foto: GOPS Dygowo