Pół roku programu "Rodzina 500+" w Gminie Dygowo

Pół roku funkcjonowania w Polsce programu „Rodzina 500+” to okazja do podsumowania tego okresu. Według Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wsparciem objętych jest 3,78 mln dzieci. Do 2,77 mln rodzin uczestniczących w programie trafiło 11,3 mld złotych. W województwie zachodniopomorskim świadczenie objęło 148,8 tysięcy dzieci, co stanowi 50 % wszystkich dzieci do 18 lat. W Gminie Dygowo operatorem programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. O podsumowanie działania programu w gminie poprosiłem kierownik GOPS panią Wioletę Dzwolak. Zapraszam do obejrzenia materiału, jednocześnie polecam stronę Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej gdzie możemy dowiedzieć się o wpływ programu „Rodzina 500 plus” na życie rodzin i  jak Polacy korzystają środki z programu