Spotkanie wyborcze Klubu Seniora

W dniu wczorajszym w Świetlicy Wiejskiej w Dygowie odbyło się kolejne spotkanie członków Klubu Seniora „Sercem Młodzi”. W pierwszym części spotkania miało miejsce podsumowanie  rocznej działalności Klubu przez Prezesa Zarządu - Pana Jerzego Króla, oraz  sekretarz- Panią Mirosławę Fijoł. Po wystąpieniu członków Zarządu pracownicy socjalni dokonali przypomnienia realizowanych działań w formie multimedialnej. W drugiej części spotkania odbyły się wybory Zarządu Klubu Seniora „Sercem Młodzi”, który będzie reprezentował Klub przez kolejny rok. W wyniku głosowania funkcję przewodniczącego i sekretarza w dalszym ciągu będą pełnić: Jerzy Król (przewodniczący) i Mirosława Fijoł (sekretarz). Po złożonej rezygnacji przez pana Kazimierza Madej z funkcji wiceprzewodniczącego, obowiązki jego przejęła pani Grażyna Dziuba. W spotkaniu uczestniczył także Wójt Gminy Dygowo –Grzegorz Starczyk, który podziękował za zaangażowanie w realizację działań klubu. Pogratulował nowemu zarządowi, życząc dalszych sukcesów, oraz podziękował  rezygnującemu z funkcji wiceprzewodniczącego panu Kazimierzowi Madej.