sposobem „na wnuczka”, dowiedzieli się również w jaki sposób zachować się w podejrzanej sytuacji. Przedstawiciele Posterunku bardzo chętnie odpowiadali na pytania seniorów. Rozmowy bardzo szybko zaktywizowały wszystkich obecnych do rozstrzygania zagadnień związanych z bezpieczeństwem w naszym codziennym funkcjonowaniu np. jazdy na rowerze w terenie niezabudowanym, ciszy nocnej bądź też reagowania w sytuacjach zagrożenia. Policjanci poinstruowali obecnych seniorów na jakie numery telefonów alarmowych oraz bezpośrednie do Posterunku dzwonić w razie potrzeby oraz gdzie ewentualnie poszukiwać powyższych kontaktów. W trakcie spotkania pomimo poruszania poważnych tematów nie zabrakło humoru, miłej i życzliwej atmosfery.