GOPS w Dygowie - co było, co bedzie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dygowie podobnie jak jednostki tego typu w  całej Polsce, realizują politykę społeczną państwa. Działalność ta podlega określonym w ustawie obowiązkom sprawozdawczości oraz kontroli. Na ostatniej sesji Rady Gminy Dygowo kierowniczka GOPS przedłożyła radzie dokument „Ocena zasobów pomocy społecznej”. Co zawiera ten dokument, w jakim celu jest sporządzany dowiemy się z wywiadu z Wioletą Dzwolak – kierowniczką GOPS w Dygowie. Poruszony będzie także temat programu 500 plus w kontekście  kontroli zewnętrznej.