bezpieczeństwa własnego oraz osoby poszkodowanej oraz analizowano zagrożenia mogące wystąpić w miejscu zdarzenia. Ponad to każdy uczestnik mógł w praktyce ćwiczyć pod okiem specjalisty w jaki sposób prawidłowo udrożnić drogi oddechowe poszkodowanego i przeprowadzić resuscytację krążeniowo – oddechową.