Seniorzy przeszkoleni z udzielania pierwszej pomocy

Członkowie Klubu Seniora „Sercem Młodzi” z Dygowa uczestniczyli w szkoleniu pierwszej pomocy przedmedycznej przeprowadzonego przez Remigiusza Jankowskiego ratownika medycznego, Uczestnicy szkolenia dowiedzieli się o szeregu czynnościach, które mają na celu ratowanie ludzkiego życia. Omawiano umiejętności prawidłowej oceny bezpieczeństwa własnego oraz osoby poszkodowanej oraz analizowano zagrożenia mogące wystąpić w miejscu zdarzenia. Ponad to każdy uczestnik mógł w praktyce ćwiczyć pod okiem specjalisty w jaki sposób prawidłowo udrożnić drogi oddechowe poszkodowanego i przeprowadzić resuscytację krążeniowo – oddechową.