przynależności do środowiska,  odciążenie rodziców w ich codziennych zmaganiach w opiece nad niepełnosprawnym dzieckiem i zapewnienie dzieciom bezpiecznego i urozmaiconego wypoczynku letniego. W ramach projektu zorganizowano 4 wyjazdy dzieci do Kołobrzegu, Ustronia Morskiego oraz do Pyszki. Projekt „Wesoło, kolorowo, bezpiecznie” zakończył się spotkaniem integracyjnym, w trakcie którego uczestnicy mieli okazję wziąć udział w zorganizowanych specjalnie dla nich atrakcjach, tj. warsztatach garncarskich, krawieckich, strzelania z łuku w Wiosce Wikingów, skorzystania z szeregu atrakcji na terenie Parku Rozrywki. Każdy  uczestnik projektu na zakończenie otrzymał dyplom i upominek.