"Sercem Młodzi" w Trójmieście

Po przerwie wakacyjnej członkowie Klubu Seniora „Sercem Młodzi” powrócili do pełnej aktywności działań. Spotkania rozpoczęli wyjazdem integracyjnym do Trójmiasta, gdzie przez dwa dni poznawali historię urokliwych miejsc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie. Zwiedzając Europejskie Centrum Solidarności, mieli przyjemność spotkania Prezydenta RPP Lecha Wałęsy. Dużą przyjemnością było również wysłuchanie koncertu organowego w Archikatedrze Oliwskiej. Ponadto nie można było pominąć zwiedzenia Westerplatte oraz sopockiego „Monciaka”.
Kolejne powakacyjne spotkanie seniorów odbędzie się 25 września w świetlicy wiejskiej w Dygowie, o godz. 16.00, będzie wówczas okazja spotkania się z fizjoterapeutką, masażystką Panią Krystyną Plutą, która omówi specyfikę fizjoterapii w geriatrii.
W październiku natomiast wrócimy do tematu zdrowia psychicznego. W dniach 2, 9 i 30 października odbędą się spotkania z trenerem PTP I stopnia warsztatu umiejętności psychospołecznych Panią Aleksandrą Lachowicz. Pani Ola poprowadzi treningi umysłu mające na celu aktywizację pamięci, uwagi, szybkości myślenia, itp. Uczestnicy zajęć poznają różne typy mnemotechnik, zdobędą wiedzę na temat stylu życia wpływającego na poprawę funkcjonowania pamięci i na zdrowie mózgu oraz nauczą się wykonywania określone zestawy ćwiczeń.