GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DYGOWIE, INFORMUJE, ŻE OD DNIA 11 MAJA 2020 R.  PRACE WZNAWIA PUNKT POMOCY RODZINIE PRZY ULICY KOŁOBRZESKIEJ 28, Wznawia M.IN. DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I WSPÓŁUZALEŻNIONYCH ORAZ OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE.

DYŻURY SPECJALISTÓW POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN, TJ.:

- PSYCHOLOG – OSOBIŚCIE W KAŻDY DRUGI I CZWARTY PONIEDZIAŁEK MIESIĄCA W GODZINACH OD 15.00 DO 15.30 LUB PO WCZEŚNIEJSZYM USTALENIU TERMINU POD NR TELEFONU 94 35 84 469

- TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ – W KAŻDY WTOREK W GODZINACH OD 16.00 DO 18.00

- TERAPEUTA RODZINNY – OSOBIŚCIE W KAŻDY PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA W GODZINACH OD 16.00 DO 17.00 LUB PO WCZEŚNIEJSZYM USTALENIU TERMINU POD NR TELEFONU 94 35 84 558

PRZYPOMINAMY O KONIECZNOŚCI ZACHOWANIA WSZELKICH ŚRODKÓW OSTROZNOŚCI, TJ.:

- BEZPIECZNY ODSTĘP

- ZASŁONIĘCIU UST ORAZ NOSA

- DEZYNFEKCJI RĄK