Projekt GOPS Dygowo ”Razem Możemy Więcej”

Projekt GOPS Dygowo ”Razem Możemy Więcej”

Jak trudna jest opieka nad inną osobą, wiedzą Ci, którzy muszą stawić temu czoła na co dzień. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dygowie zrealizował projekt socjalny ”Razem Możemy Więcej”. Osoby opiekujące się członkiem rodziny, od czerwca br., miały możliwość wymiany informacji, spotkań z psychologiem i wzajemnego wspierania się. Uczestnicy projektu utworzyli grupę wsparcia „Tacy Sami” Gmina Dygowo, gdzie planują kontynuować swoje działania. Na zakończenie projektu, 8 grudnia 2022r. odbyło się przemiłe spotkanie, w którym Wójt Gminy Grzegorz Starczyk oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dygowie Wioleta Dzwolak życzyli uczestnikom projektu  osobistej pomyślności, zrealizowania marzeń i planów, wsparcia najbliższych oraz powstałej grupy. Mobilizowali uczestników do dalszych działań przy aktywnym wsparciu tut. Urzędu.

Jednocześnie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dygowie serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych oraz ewentualnych wolontariuszy do przyłączenia się do  grupy wsparcia „Tacy Sami” Gmina Dygowo. Szczegółowych informacji udziela pracownik socjalny Sylwia Kręglewska w siedzibie GOPS, ul. Kolejowa 1 w godz. 8.00 – 15.00 lub pod nr telefonu 94 35 84 558.

 


Drukuj