W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. przedłużono kolejne regulacje, które wspierają polskie rodziny. Dodatek osłonowy ma na celu zniwelować koszty energii, gazu i żywności, dla mniej zamożnych gospodarstw domowych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dygowie informuje o możliwości ubiegania się o dodatek osłonowy. Dodatek osłonowy przyznany był po raz pierwszy w 2022 roku na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. Z kolei 31 grudnia 2023 roku weszły w życie przepisy nowelizujące tę ustawę, na mocy których dodatek osłonowy ma być przyznawany także w 2024. Dodatek osłonowy będzie przysługiwał za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., a jego wypłata nastąpi jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r. Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego składa się do 30 kwietnia 2024. Wnioski złożone po tym dniu pozostaną bez rozpoznania.

Szczegóły dotyczące dodatku osłonowego dostępne TUTAJ