Posterunek Policji w Dygowie: statystyka za rok 2018

Posterunek Policji w Dygowie: statystyka za rok 2018

Policjanci z Posterunku Policji w Dygowie w 2018 roku interweniowali łącznie 640 razy, z czego interwencji porządkowych było 595, a domowych 45. Wdrożono dwie Niebieskie Karty*. Wszczęto 67 postępowań przygotowawczych i 49 postępowań sprawdzających. Skierowano 3 wnioski do sądu w sprawach o wykroczenie. W całym

minionym roku policjanci wylegitymowali 1637 osoby i nałożyli 19 mandatów w tym 12 komunikacyjnych. Zatrzymano 10 osób poszukiwanych oraz 9 sprawców przestępstw na gorącym uczynku. W ramach działań prewencyjnych policjanci z Dygowa uczestniczyli w 53 różnego rodzaju spotkaniach z lokalną społecznością. Posterunek Policji w Dygowie funkcjonuje już ponad dwa lata od jego reaktywacji. Aktualnie pełniącym obowiązki kierownika posterunku jest st. sierż. Damian Sielicki ( na zdjęciu).
*Na podstawie danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dygowie na terenie gminy Dygowo w roku 2018 wdrożono łącznie z tymi ze statystki policyjnej 8 Niebieskich Kart. Na przestrzeni ostatnich pięciu to najniższa liczba ( 2017, 2017,2016 – 12 kart, 2014 – 14). Prawo do wdrażania Niebieskiej Karty  mają przedstawiciele pięciu instytucji: policji, pomocy społecznej, oświaty, służby zdrowia oraz gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

Info: Policja i GOPS Dygowo


Drukuj