Jutro XVI Sesja Rady Gminy Dygowo

W dniu jutrzejszym  w piątek 2 września w sali OSP Dygowo przy ulicy Ogrodowej  odbędą się obrady XVI Sesji Rady Gminy Dygowo. Początek obrad o godzinie 13:00. Przewodniczący Rady Gminy zaplanował następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Zgłaszanie interpelacji.
3. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
4. Informacja z działalności Wójta.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmian w budżecie gminy na 2016 rok,
2) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2027,
3) zmiany Uchwały Nr XIII/124/16 Rady Gminy Dygowoz dnia 20 maja 2016 roku w sprawie emisji obligacji,
4) utworzenia odrębnych obwodów głosowania.
6. Wolne wnioski.
7. Zakończenie obrad.