Relacja z obrad XIX sesji Rady Gminy Dygowo (wideo)

W dniu dzisiejszym odbyło się XIX posiedzenie Rady Gminy Dygowo. Po raz pierwszy w nowym układzie stołów przy których zasiadają radni sołtysi i wójt. Pod głosownie poddano 8 uchwał. W czasie sprawozdania z działalności wójt Grzegorz Starczyk przekazał między innymi informację iż wpłynęły do Urzędu Gminy pisma informujące o rezygnacji z funkcji sołtysa w Miechęcinie i Skoczowie. Sołtysi pełnić będą obowiązki do końca roku. Poinformował także ,że jest inwestor zainteresowany budową farmy fotowoltaicznej i biospalarni w obrębie sołectwa Jazy w bezpośredniej bliskości drogi wojewódzkiej nr 163. Przewodniczący rady  Artur Wasiewski z kolei w czasie wolnych wniosków, poinformował o sukcesach młodzieży z gminy Dygowo w międzynarodowym projekcie ,który miał miejsce na terenie Niemiec. Na koniec radny Robert Jaruzel w związku z końcową fazą inwestycji w Jazach zaprosił w imieniu własnym i sołtysa ,radnych i wójta na grudniową sesję wyjazdową do Jazów. Zaproszenie przyjęto. Szczegółowe informacje w wideorelacji. Zapraszam.