Wspólna komisja Rady Gminy Dygowo

W dniu wczorajszym odbyło się wspólne posiedzenie wszystkich komisji Rady Gminy Dygowo. Celem było zapoznanie się z projektami uchwał , a w szczególności uchwały budżetowej na 2017 rok. Uchwały będą procedowane w środę na XX wyjazdowej sesji w Jazach. Radni mieli możliwość otrzymania szczegółowych wyjaśnień dotyczących założeń budżetu, od obecnych na sali posiedzeń pracowników Urzędu Gminy Dygowo z wójtem na czele.
Autor zdjęć Marek Kawęcki.
Skopiowanie, przerobienie, dalsze rozpowszechnienie fotografii  bez zgody autora stanowiło będzie naruszenie praw autorskich.