Budżet Gminy Dygowo uchwalony

Budżet Gminy Dygowo na rok 2017 został jednogłośnie uchwalony. Radni opowiedzieli się za realizacją budżetu  wcześniej analizowanego na wspólnej komisji Rady Gminy Dygowo. Przychody gminy planowane są na poziomie 25 100 000 złotych , natomiast wydatki to kwota 24 503 334 złote. Nadwyżka budżetowa w kwocie 596 666 złotych przeznaczona będzie na spłatę kredytów i pożyczek. Szczegóły dzisiejszej sesji wyjazdowej w Jazach dostępne są w wideo relacji poniżej.