Jutro XXI Sesja Rady Gminy Dygowo

W dniu19 stycznia (czwartek) o godzinie 13:00 w sali OSP w Dygowie przy ulicy Ogrodowej 14,odbędą się obrady XXI Sesji Rady Gminy Dygowo. Tradycyjnie  sesja będzie transmitowana na żywo. Przewodniczący Rady Gminy Dygowo zaplanował następujący porządek obrad:
Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Zgłaszanie interpelacji.
3. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
4. Informacja z działalności Wójta.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmian w budżecie gminy na 2017 rok,
2) uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dygowie do wykonywania zadań z zakresu współdziałania z organizacjami pożytku publicznego,
3) uchwalenia planu pracy Rady Gminy Dygowo na rok 2017,
4) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dygowo na
rok 2017,
5) zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Dygowo na
rok 2017.
6. Wolne wnioski.
7. Zakończenie obrad.