Ważą się losy Straży Gminnej w Dygowie

W dniu dzisiejszym odbyło się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Dygowo. Miało ono na celu zapoznanie się ze stanowiskiem radnych , co do dalszego funkcjonowania Staży Gminnej w Dygowie. Obecni na posiedzeniu byli także wójt , sekretarz gminy , skarbnik  i komendant straży. Ponad półtoragodzinna debata nie przybliżyła nas do wiedzy ,co stanie się z formacją strażników gminnych. Wypowiedzi części radnych mogą świadczyć ,że są za likwidacją straży, kolejna grupa wyraziła swoje wątpliwości co do zasadności takiej decyzji , jeszcze inni rozważali ,kto ewentualnie  może zastąpić strażników w zakresie obowiązków ustawowych. Swoje stanowisko przedstawił  także komendant straży  podsumowując dotychczasową działalność formacji ,a przewodniczący komisji rewizyjnej udostępnił radnym Protokół Pokontrolny z kontroli wpływów i wydatków na Straż Gminną (2015-2016).  Jedno jest pewne :losy straży są w rękach Rady Gminy Dygowo, wójt zaś jest przygotowany na każdą ewentualność.  W przypadku likwidacji straży gminnej utworzy on jeden etat na „wypełnienie luki” zadaniowej . Wszystko wskazuje  na to ,że dopiero marcowa sesja przyniesie  odpowiedź: być albo nie być dla Straży Gminnej w Dygowie.