Na Komisji Społecznej o sporcie w Gminie Dygowo

W dniu wczorajszym miało miejsce posiedzenie Komisji Społecznej Rady Gminy Dygowo, na którym przedstawiciele, w większości prezesi  klubów sportowych (organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Dygowo) przedstawili sprawozdanie z działalności sportowej organizacji oraz wykorzystania publicznych środków finansowych. W posiedzeniu uczestniczyli także przewodniczący rady Artur Wasiewski i wójt Grzegorz Starczyk. Radnych głównie interesowało zaangażowanie klubów w szkolenie dzieci i młodzieży , wykorzystanie potencjału gminnych terenów i urządzeń sportowych , jak dysponowane są środki z budżetu Gminy Dygowo oraz zaangażowanie w pozyskiwanie środków finansowych od sponsorów.
Kolejno relacjonowali: Grzegorz Markowski – klub siatkarski Grot, Dariusz Wojciechowski - klub Vitalis , Tomasz Gajewski - klub Darta, Łukasz Martyniec – GKP Wrzos, Andrzej Wojciechowski – WKS Rasel.
Autor zdjęć Marek Kawęcki
Skopiowanie, przerobienie, dalsze rozpowszechnienie fotografii  bez zgody autora stanowiło będzie naruszenie praw autorskich.