Relacja z XXXIII Sesji Rady Gminy Dygowo (wideo)

W dniu dzisiejszym odbyła  33.sesja Rady Gminy Dygowo. Wśród szeregu procedowanych uchwał  radni uchwalili nazwy trzech ulic w Dygowie: Słonecznej, Wesołej i Dębowej. Dali zielone światło pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego na  remont odcinków dróg powiatowych takich jak ulica Kolejowa i Barcińska w Dygowie, oraz odcinek drogi w Dębogardzie i chodnik w Gąskowie. Radni zapoznali się także z  opinią Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – Zbigniewa Kozaka ,dotyczącej skargi na działalność Wójta gminy Dygowo. Rada uznała skargę za bezzasadną. Na zakończenie sesji przewodniczący rady Artur Wasiewski  z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet złożył Paniom życzenia. Zapraszam na pełny zapis dzisiejszego posiedzenia.