XXXV Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Dygowo

W Urzędzie Gminy odbyła się XXXV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Dygowo. Posiedzenie zwołano na prośbę wójta. Przeprowadzone przez Gminę w kwietniu przetargi  na remonty infrastruktury drogowej wyłoniły wykonawców , których oferty niestety były wyższe od zakładanych w budżecie. W związku z tym niezbędne było dokonania w drodze uchwał rady gminy niezbędnych przesunięć kwot w budżecie. Przedmiotem zmian (zwiększenie budżetu) objęte zostały zadania remontów dróg w zarządzie Powiatu, tj. chodnik w Gąskowie, ulica Barcińska i Kolejowa w Dygowie ,odcinek drogi w Dębogardzie oraz przebudowy dróg gminnych w Łykowie, Czerninie, Świelubiu oraz  ulice Lipowa i Miodowa w Dygowie.  W zmianach budżetowych uwzględniono także środki na zewnętrzny monitoring wizyjny boiska i szkoły we Wrzosowie. Aby można było uwzględnić większe kwoty na wymienione inwestycję ściągnięto tymczasowo kwoty z planowanej budowy Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dygowie i budowy świetlicy w Stojkowie. Dezaprobatę co do wycofania środków przeznaczonych na inwestycję w Stojkowie  wyraził radny Przemysław Głogowski. Wójt Grzegorz Starczyk przekonywał ,że dynamiczna sytuacja w inwestycjach wymaga pewnych korekt, zwłaszcza ,że w przypadku budowy świetlicy w Stojkowie ,nie został jeszcze ogłoszony nabór wniosków z programu z którego planowane jest  dofinansowanie. Wójt zapewnił, że ta inwestycja  jest na liście priorytetów Gminy.

Drukuj